Ο νόμος 4178/13

Print

 Στις 8/8/2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος αυθαιρέτων.

Με 500 παράβολο εξαιρούνται μόνιμα από την  κατεδάφιση τα κτίσματα που προϋφίστανται της 09/06/1975 με επίσημα αποδεικτικά στοιχεία και να μη βρίσκονται σε δασικόαρχαιολογικό χώρο αιγιαλό κ.λ.π.

 για τα κτίσματα που έχουν κατασκευαστεί από τις 09/06//1975 έως 01/01/1983 καταβάλλεται το 15% του υπολογιζομένου προστίμου.