Σύμφωνα με τον νόμο 4014/21-9-2011 και τον 4178/14 “ νομιμοποιούνται ” τα κτίσματα που έχουν γίνει χωρίς οικοδομική άδεια. Επίσης τα κτίσματα που έχουν υπερβεί τους όρους δόμησης δηλαδή, έχουν υπερβεί το ύψος, ή τον αριθμό ορόφων, πατάρια ή τα υπόγεια έγιναν ισόγεια ή επεκτάθηκαν στις πλάγιες αποστάσεις, πρασιές.

Page 4 of 4